ČLENOVIA SAVP

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Pracuje ako vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity v Jyväskylä, Fínsko. Špecializuje sa na akútne a dlhodobé nervovo-svalové, hormonálne a molekulárne adaptačné zmeny v svale vyvolané fyzickým zaťažením a/alebo doplnkami stravy. Dr. Sedliak spoluzaložil Centrum starnutia a civilizačných ochorení, ktoré zastrešuje vedecké projekty skúmajúce preventívny a liečebný vplyv cielenej pohybovej aktivity na rôzne ochorenia. V roku 2014 mu bol Slovenskou akadémiou vied priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Spolupracuje s viacerými vrcholovými športovcami ako poradca pre výživu a doplnky stravy, napr. s Martinom Kližanom, Andrejom Meszárošom, Martinom Marinčinom, Liborom Hudáčkom a inými. Pravidelne prednáša o problematike výživy, význame doplnkov stravy a rizikách dopingu v športe pre rôzne športové zväzy a asociácie.

Ďalší členovia: