Blog Single

Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP) je odborná platforma, ktorú založili lekári, vedci, športoví fyziológovia a iní špecialisti z oblasti starostlivosti o ľudské zdravie. Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí žijúcich v Slovenskej republike a využívame na to dve hlavné stratégie:

1)
Podpora individuálneho aj verejného zdravia, pretože sme presvedčení, že prevencia ochorení je nepomerne lepšia, rozumnejšia a lacnejšia alternatíva ako ich liečba.

2)
Prinášanie pravdivých informácií o výžive človeka a zdravom životnom štýle na základe súčasného poznania a nášho najlepšieho vedomia a svedomia.

V súčasnosti sme svedkami šírenia nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré mnohým ľuďom komplikujú orientáciu na ceste k lepšiemu zdraviu. Niektorí autori článkov a verejných prejavov sa dokonca snažia vzbudiť dojem, že súčasná medicína a biologické vedy nemajú odpoveď na otázku „Ako sa zdravo stravovať?“ To prispieva k informačnému chaosu a častej rezignácií voči pozitívnym zmenám v starostlivosti o svoje zdravie.

Ako zakladatelia celoslovenskej koalície odborníkov na rôzne aspekty ľudského zdravia sme však presvedčení, že tá odpoveď existuje. Vieme ako sa zdravo stravovať a ako predchádzať najčastejším chronickým neprenosným ochoreniam. Toto poznanie môžeme s dostatočnou istotou ponúknuť každému človeku, ktorý má úprimný záujem o svoje zdravie a hľadá pravdivé informácie o výžive, pohybe a zdraví.

Najzdravšie populácie na svete nie sú fixované na jednu konkrétnu stravovaciu filozofiu či diétu, potravinu či živinu, ale ani kuchársku knihu, webovú stránku, časopis alebo internetový obchod potravín. Títo zdravo žijúci ľudia však praktizujú svoj prirodzený zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa:

Stravu založenú na prirodzených, technologicky minimálne spracovaných potravinách prevažne rastlinného pôvodu, ktoré vychádzajú z prirodzenej sezónnej dostupnosti a tradičných kombinácií. Základnou tekutinou, ktorá slúži na uhasenie smädu, je voda.

Pravidelnú a primeranú fyzickú aktivitu.

Abstinenciu od rôznych foriem závislostí, hlavne tabaku, drog a alkoholu.

Spánok primeranej kvality a trvania.

Účinné formy riešenia psychologického stresu.

Pestovanie zmysluplných, harmonických a podporujúcich vzťahov v rámci rodiny a spoločenstva.

Tieto pozitívne životné návyky predstavujú obrovský potenciál pre zlepšenie individuálneho aj verejného zdravia. Najmä v porovnaní so súčasným spôsobom stravovania, fyzicky aj emočne pasívneho života a negatívneho vnímania reality moderného sveta, ktoré následne podporuje vznik rôznych drogových závislostí.

Zanedbávanie týchto základných opatrení a nevyužívanie našich spoľahlivo overených poznatkov sa prejavuje množstvom zbytočne chorých ľudí a predčasných úmrtí. Súčasný nevhodný spôsob stravovania a života zbytočne uberá z našich životov roky a našim rokom život.

Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu chce byť aj vaším osobným pomocníkom – zdrojom overených informácií a partnerom pre lepšie zdravie. Naše vzdelanie, naše skúsenosti, odborná prax a naše kontakty s partnerskými organizáciami po celom svete sú zárukou, že sme nezávislí a dôveryhodní.

Share this Post: