ČLENOVIA SAVP

Stefan Korec

Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

V rokoch 1972 - 1978 pracoval ako sekundárny lekár na internom (chemoteraputickom) oddelení Onkologického ústavu na Slovensku. Následne absolvoval štúdijný ...
Viac

Eva Blaho

Eva Blaho

Záujem o zdravú stravu sa u nej prehĺbil už počas štúdia na Hotelovej akadémii v Čadci. Po rozhodnutí venovať sa tejto téme intenzívnejšie a so ...

Viac
Maria Belovicova

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila v roku 1999. Od roku 1999-2010 som pracovala v Bratislave ako lekár a odborný asistent ...

Viac
Peter Minarik

MUDr. Peter Minárik, PhD.

Lekár s ukončeným štúdiom Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1982), so špecializačnou atestáciou z internej medicíny (1986), geriatrie (1989) a gastroenterológie (1993), s ukončeným doktoransdkým štúdiom (2013) ...
Viac

Petr Tlaskal

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Lékařský diplom získal na Pediatrické fakultě, nyní 2. LF UK v Praze. Po promoci pracoval na dětském odd. nemocnice v Kladně, později jako odborný asistent na I. dětské ...

Viac
Miroslav Palik

Ing. Miroslav Palík, PhD.

Pôsobí na Metabolickej klinike u prof. Zadáka. Odborné zameranie má špeciálne na liečbu porúch výživy u obezity i malnutrície. Na tomto poli je autorkou cca 30 vedeckých ...

Viac
Viera Kissova

MUDr. Viera Kissová, PhD.

Absolventka LF UK Bratislava. Špecializácia z Vnútorného lekárstva a Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. Doktorandské štúdium absolvovala na 1. Internej ...

Viac
Martin Pupis

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD

Narodený 19.10.1978 v Banskej Bystrici. Bývalý slovenský reprezentant v atletike, viacnásobný majster SR a 3. na Majstrovstvách Európy juniorov v chôdzi na 10 000 m. ...

Viac
Pavel Kohour

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD

Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986 pracoval nejprve jako chirurg v Okresní nemocnici v Kolíně a po absolvování základní vojenské služby od ...

Viac
Lubomir Valik

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD

Full Professor at the Faculty of Food and Chemical Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava. He is head of the Department of Nutrition and ...

Viac
Marian Vanderka

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Narodil sa 18.4.1972 v Ružomberku. V roku 1994 ukončil magisterské štúdium na Univerzite Komenského a v roku 1998 úspešne obhájil dizertačnú prácu na ...

Viac
Viktor Bielik

Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Je vysokoškolským pedagógom na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a odbornú prax vykonáva na klinike športovej medicíny Sportmed s.r.o. Je odborným ...
Viac

Jana Babjakova

MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH

Po skončení LFUK (1995) niekoľko rokov pôsobila ako sekundárny lekár (1. Interná klinika DNsP Kramáre, Subkatedra klinickej farmakológie SZU) a v r. 2001 získala ...
Viac

Milan Sedliak

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Pracuje ako vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity ...
Viac

Eva Dobiasova

PhDr. Eva Dobiášová PhD.

Po skončení VŠ (1987) pracovala ako učiteľ odborných predmetov z ošetrovateľstva a klinickej praxe študentov SZŠ v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí ako vysokoškolský pedagód na LF UK v Bratislave, v predklinickej príprave študentov všeobecného lekárstva ...
Viac

Adela Penesova

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2006 obhájila PhD prácu v obore Normálna a patologická fyziológia na tému: „ Pracuje v Biomedicínskom centre SAV, venuje sa výskumu obezity, diabetu, ...
Viac

Jan Golier

MUDr. Ján Goljer, CSc.

Ukončené štúdium na LFUK Bratislava, 1. A 2. Atestácia z vnútorného lekárstva. Kandidatúra z metabolizmu buniek. 33 rokov klinická prax na I. Internej klinike ILF (SZÚ) a prax v ambulantnej starostlivosti ako ...
Viac

Michal Palenik

Mgr. Michal Páleník

CEO & Co-founder spoločnosti Planeat s.r.o. Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre športovú výživu (SSŠV) a Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). V praxi sa venuje manažmentu výživy vrcholových...
Viac

Petronela Paulova

MSc. Petronela Paulová

Momentálne pôsobí ako doktorand v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied na ústave experimentálnej endokrinológie. Popri štúdiu sa venuje nutričnej terapii v klinike Rehabilica v Bratislave. ...
Viac

Petronela Paulova

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na organizmus....
Viac

Miroslava Luberdova

Miroslava Luberdová

Volám sa Miroslava Luberdová, vyštudovala som strednú zdravotnú školu, kde mi učarovala náuka o výžive. Dlho som hľadala svoje smerovanie čo sa týka ...

Viac
Petra Pavukova

Ing. Petra Pavuková

V rokoch 2006 - 2011 štúdium odboru Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Štúdium na univerzite mi poskytlo hĺbkové vedomosti o výžive a jej obrovskom význame v zdraví a živote ľudí...
Viac

Michal Drdul

Mgr. Michal Drdúl

Michal vyštudoval farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského odbor farmácia. Absolvoval viacero kurzov v oblasti racionálnej výživy...

Viac
MUDr. Janka Zálešáková

MUDr. Janka Zálešáková

Študovala všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave, atestovala v odbore Vnútorné choroby I, Reumatológia a Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. ...
Viac