O VÝŽIVE A PREVENCIÍ

SAVP na konferenciách

Členovia Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP) sa v októbri aktívne zúčastnili dvoch významných konferencií v rámci vzdelávania lekárov:

Konferencia všeobecných a praktických lekárov pod názvom SSVPL 2019

SAVP mala svoj blok v rámci ktorého sa MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH venovala najmä zdravotným aspektom užívania alkoholu, doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.vplyvu pohybovej aktivity na črevný mikrobióm, MUDr. Adela Penesová, PhD. manažmentu extrémne obézneho pacienta a doc. MUDr. Peter Minárik, PhD.,MPH., Msc. problematike vzniku rakoviny v súvislosti so stravovacími návykmi.

Po otázkach z pléna sa spustila výborná debata o užívaní probiotík po antibiotickej liečbe. Posledné zistenia totiž poukazujú na menší význam suplementácie probiotikami po antibiotickej liečbe, ako sa predpokladalo. Závery však ešte nie sú jednoznačné.

Naši členovia mali možnosť prispieť najnovšími Evidence-Based poznatkami v oblasti výživy do komplexného vzdelávania lekárov. Konferencie sa zúčastnili stovky všeobecných a praktických lekárov a odniesli si aktuálne informácie, ktoré môžu následne odovzdať pacientom a edukovať ich.

1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

Doc. Bielik mal možnosť znova apelovať na problematiku črevného mikrobiómu, informovať nielen diabetológov/obezitológov o najefektívnejších prebiotikách a o posledných zisteniach o význame, respektíve “nevýzname” suplementácie probiotikami. Petronela Paulová, MSc. predniesla veľmi zaujímavé predbežné výsledky štúdie prebiehajúcej na SAV v súvislosti s problematikou výživy, pohybu a vznikom rakoviny.

Našich členov SAVP môžete už 9.11. vidieť naživo prednášať na našej konferencii “Výživa a prevencia 2019” v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Konferencia bude prvou celodennou medzinárodnou konferenciou na Slovensku venujúcou sa výhradne problematike výživy. Zúčastnia sa prednášajúci z 5 krajín, prednášky budú tiež profesionálne prekladané.

Lístky na konferenciu sú dostupné na stránke zdravoafit.sk

Konferencie sa mimochodom zúčastnia aj Mgr. Maroš Molnár a Mgr. Michal Páleník zo známej televíznej relácie ktorá sa zaoberá terapiou extrémne obéznych ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať v priestoroch auly Ekonomickej univerzity.Tešíme sa na vás na konferencii!