ČLENOVIA SAVP

Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Je vysokoškolským pedagógom na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a odbornú prax vykonáva na klinike športovej medicíny Sportmed s.r.o. Je odborným konzultantom slovenských vrcholových športovcov v oblasti športovej výživy, diagnostiky trénovanosti a športového tréningu. Bol kondičným trénerom automobilového pretekára, vicemajstra sveta FIA GT1 2012 Štefana Rosinu, osobným trénerom Andreja Čulého – juniorského vicemajstra sveta v orientačnej cyklistike a Petry Fašungovej– majsterky sveta v duatlone. Je autorom knižných publikácii Neležme, bežme, Umenie behať a takmer dvoch stoviek vedeckých a odborných prác. Viaceré boli publikované v prestížnych indexovaných žurnáloch. V médiách sa podieľal na tvorbe bežeckého seriálu v Dobrom ráne TV JOJ, na projekte Hýbsa Slovensko v Teleráne TV Markíza. Je nositeľom ocenenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za dlhoročnú prácu so športovo talentovanou mládežou a Čestného uznania primátora hlavného mesta SR Bratislavy za výborné výsledky práce s mládežou.

Ďalší členovia: