ČLENOVIA SAVP

PhDr. Eva Dobiášová PhD.

Po skončení VŠ (1987) pracovala ako učiteľ odborných predmetov z ošetrovateľstva a klinickej praxe študentov SZŠ v Bratislave.

Od roku 2002 pôsobí ako vysokoškolský pedagód na LF UK v Bratislave, v predklinickej príprave študentov všeobecného lekárstva vedie praktické cvičenia z Ošetrovateľstva a Komunikačné zručnosti.

Dlhodobo sa venuje oblasti výchovy k zdraviu. Od roku 2010 pôsobí v preventívnom programe Ligy proti rakovine SR, ktorý je zameraný na zdravú výživu a životosprávu a prevenciu rizík životného štýlu. Ako lektor vedie prednášky a worskshopy pre cieľovú skupinu žiakov a študentov základných a stredných škôl v Bratislave, tiež pre zamestnancov firiem a spoločností, ktoré spolupracujú s Ligou proti rakovine SR.

Je spoluautorkou štúdií zameraných na vnímanie hodnôt zdravia (2005), na riziká životosprávy žiakov a študentov bratislavských škôl (2011 – 2015, 2016).

Ďalší členovia: