ČLENOVIA SAVP

MSc. Petronela Paulová

Momentálne pôsobím ako doktorand v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied na ústave experimentálnej endokrinológie. Popri štúdiu sa venujem nutričnej terapii v klinike Rehabilica v Bratislave. Som bsolventkou magisterského programu v odbore Human Nutrition na vedeckej univerzite v Kodani s bakalárskym vzdelaním v odbore Nutričný terapeut. Odborné skúsenosti som v priebehu štúdia získala ako z vedeckej, tak z lekárskej oblasti, které som čiastočne využila i pri písaní Lekárskej dietologickej knihy pre pacientov. Hlavnou motiváciou pre špecializáciu v oblasti výživy a výskumu bola pre mna vždy pomoc ľuďom a silná túžba po skúmaní vzťahov medzi výživou, zdravím a ochoreniami. Výživu považujem za významný prvok v prevencii mnohých ochorení a v udržaní zdravia jednotlivca.

Ďalší členovia: