ČLENOVIA SAVP

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD..

Narodil sa 18.4.1972 v Ružomberku. V roku 1994 ukončil magisterské štúdium na Univerzite Komenského a v roku 1998 úspešne obhájil dizertačnú prácu na doktorandskom štúdiu pod vedením svojho trénera a učiteľa prof. Kampmillera. V ďalších rokoch pôsobil ako odborný asistent na FTVS UK, kde sa v roku 2009 sa stal docentom. Od februára 2015 je dekanom FTVŠ UK v Bratislave. Je garantom novo akreditovaného študijného programu Kondičný tréner, okrem vedeckej a pedagogickej práce docenta v oblasti vied o športe sa spolupodieľa sa na kondičnej príprave vrcholových športovcov v špecializáciách karate, hokej, futbal, tenis, športové lezenie a iných. Ako športovec už od 1988 do 2002 reprezentoval ČSSR, ČSFR a Slovensko v atletike. Bol viac násobným majstrom Slovenska v šprintoch na 100 a 200 m. V roku 2000 vytvoril v behu na 200m slovenský rekord časom 20,76 s. Ako pretekár súťažil na OH v Sydney v roku 2000 v behu na 200 m a v štafete na 4x400m. Od roku 1998 reprezentoval Slovensko aj v bobovom športe. Účasťou na zimných OH v Salt Lake City 2002 v štvorbobe sa stal prvým a doposiaľ jediným slovenským športovcom, ktorý sa zúčastnil a bol aj klasifikovaný na letných aj zimných OH. V oblasti výskumu sa dlhodobo venuje najmä diagnostike a rozvoju kondičných schopností vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Výsledky vedeckej práce boli ocenené okrem iného šiestimi pozvanými prednáškami na medzinárodnej úrovni, z toho v dvoch prípadoch v zahraničí, cenou EAA a Olympijskej solidarity. Od roku 2014 je zástupcom SR v asociácii profesionálnych trénerov a organizácií, ktoré sa podieľajú na ich vzdelávaní v EU (ICCE - International Council for Coaching Excellence). V roku 2015 sa aktívne podieľal na tvorbe „Zákona o športe“, bol zodpovedný najmä za oblasť vzdelávania. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikovaných vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí.

Ďalší členovia: