ČLENOVIA SAVP

Ing. Miroslav Palík, PhD.

Jeho profesionálne zamerianie je na prvý pohľad odlišné. Vyštudoval Organickú chémiu so zameraním na medicínske a farmaceutické uplatnenie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Praktické skúsenosti si rozšíril na zahraničnej stáži v medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti Hoffmann-La Roche vo Švajčiarsku, kde sa spolupodieľal na vývoji liečiva hormónu senzitívnej lipázy v liečbe diabetesu. Pri tak veľmi rozšírených nesprávnych stravovacích návykoch a zlom životnom štýle v súčasnej dobe, ide o celosvetovo jedno z najnebezpečnejších civilizačných ochorení. Toto odborné pozadie je výborným predpokladom pre pochopenie fyziologických a biochemických procesov v ľudskom tele, ktoré sú vyvolané či už stresom, fyzickou námahou alebo stravou. Odborné vedomosti spojil so svojou dlhoročnou vášňou z mladosti – so športom. I v oblasti športu si postupne rozširoval svoje skúsenosti – na Slovensku absolvoval kurzy Trénerstva kulturistiky, fitness a silového trojboja (1. a 2. stupeň). Jeho životný štýl a pohľad na šport je ovplyvnený medzinárnodne uznávaným trénerom Charlesom Poliquinom a Mikeom Boyleom, prostredníctvom ktorých získal nové obzory v oblasti športu, rehabilitácie, stravovacích návykov a nápravy športových zranení, čo využíva v individuálnom prístupe ku klientom. V zahraničí si tieto znalosti doplnil aj absolvovaním odborných kurzov – P.I.C.P. 1, P.I.C.P. 2, Biosignature 1 a 2. Svoje vzdelanie kontinuálne rozširuje štúdiom odbornej, predovšetkým zahraničnej, športovej i biochemickej literatúry, ako aj účasťou na inovatívnych seminároch a kurzoch. V roku 2013 ukončil postgraduálne štúdium (PhD.) v odbore Organická a medicínska chémia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako API syntetický chemik vo farmaceutickej firme Saneca. Zároveň sa venuje osobným tréningom a konzultáciám v oblasti životosprávy a stravovania.

Ďalší členovia: