ČLENOVIA SAVP

Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

V rokoch 1972 - 1978 pracoval ako sekundárny lekár na internom (chemoteraputickom) oddelení Onkologického ústavu na Slovensku. Následne absolvoval štúdijný pobyt v NCI (National Cancer Institute) v Bethesde, na oddelení imunológie nádorov. Od rokou 1981 do roku 1984 sa venoval špecializácii Klinická onkológia na George Town University, Washington, DC, kde sa stal následne odborným asistentom. V rokoch 1989 - 1990 pracoval ako klinický onkológ v Community Cancer Center Coldwater, Michigane. Od roku 1990 až do roku 2001 bol s niekoľkými prestávkami riaditeľom Národného onkologického ústavu v Bratislave. V rokoch 1992 - 1995 vykonával funkciu vedúceho katedry klinickej onkológie ILF v Bratislave. Momentálne pracuje ako riaditeľ onkológie v Gerald Champion Regional Medical Center, Alamogordo, Nové Mexiko.

Ďalší členovia: