ČLENOVIA SAVP

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD

Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986 pracoval nejprve jako chirurg v Okresní nemocnici v Kolíně a po absolvování základní vojenské služby od roku 1987 na interním oddělení v Okresní nemocnici v Náchodě. V letech 1992–2002 působil ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, 9 let na klinice gerontologické a metabolické jako gastroenterolog a nutricionista, poté 1 rok na 2. interní klinice. Od roku 2002 pracuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze – vede metabolickou JIP 2. interní kliniky, nutriční tým a Centrum výživy. Je členem výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, správní rady Společnosti pro výživu, členem pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a také členem ESPEN (Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu) a DGEM (Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Metabolismus)

Ďalší členovia: