ČLENOVIA SAVP

MUDr. Janka Zálešáková

Študovala všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave, atestovala v odbore Vnútorné choroby I, Reumatológia a Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracovala V kúpeľoch Nimnica a Trenčianske Teplice, kde od roku 1990 do roku 2006 zastávala funkciu lekárskeho riaditeľa. V rokoch 1990 až 2000 bola predsedníčkou OS FBLR pri SLS, od roku 1999 až doteraz zastáva funkciu predsedníčky Asociácie slovenských kúpeľov. V rokoch 2004 až 2008 bola prezidentkou Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) so sídlom v Bruseli, od roku 2008 doteraz je viceprezidentkou a zastupuje ESPA v Európskej Platforme pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie. Od roku 2016 vedie Komisiu expertov v neziskovej organizácii QUHEP (Quality in Health Prevention) so sídlom vo Wiesbadene. Je podpredsedníčkou Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR.

Intenzívne sa zapája do aktivít zameraných na primárnu prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb prípravou komplexných preventívnych programov v liečebných kúpeľoch v SR a v zahraničí.

Ďalší členovia: